stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Sarmat-Shakh 2013 

  • 白色
  • 测量数据: 166 - 168 - 190 - 20,0
  • 父系 Gundogar
  • 母系: Pel
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场马场
  • «青年组预备世界冠军» (2015)
  1680 Salamat-Shakh
黄骝色, 2009
1676 Saivan
黑色, 2000
1189 Dialog 870 Garem 11  
1764 Doka 3
2938 Sonata 1101 Turali
1856 Sudba
3647 Mamali
栗色, 1999
1228 Maksut 2 1083 Omar
2014 Mushmula
2794 Malka 1069 Kortik
2853 Moksha
3885 Rovana
金色, 2004
1638 Piastr
白色, 1998
1095 Polot 1010 Sovkhoz 2nd
2051 Sakharnaya
2434 Pudokhan 943 Arslan
1834 Pariza
2917 Rampa
枣红色, 1989
1087 Parakhat 914 Polotli
1474 Guljaly
2439 Rena 939 Adat
1639 Passia

后代信息

2017

黑 母 Ajsel-Shakh 母亲 3087 Akylly

2018

黑 母 Ajsun-Shakh 母亲 3087 Akylly

2019

骝 母 Gyozel-Shakh 母亲 3337 Gyerkana-Shakh

2020

crem. 公 Salman-Shakh 母 亲Biyagul-Shakh

骝 公 Sufiyan-Shakh 母亲 3201 Asama

2021

Sansar-Shah

Sulim-Shah

2022

公 母亲 Bazarkul-Shah